advokátní kancelář

AdresaAdvokátní kancelář
JUDr. Karel Baumruk
Jungmannova 321
339 01 Klatovy III
od 1.1.2023 sídlíme na nové adrese
Tel.(+420) 376 323 829
Fax(+420) 376 323 829
Záznamník(+420) 376 323 829
Mobil(+420) 777 612 719
 (+420) 775 733 893
Emailbaumruk@akbaumruk.cz
URLhttp://www.akbaumruk.cz

Naše advokátní kancelář poskytuje služby ve všech oblastech práva, zejména pak v oblasti práva občanského, obchodního, trestního, úpadkového, rodinného, správního, finančního a dalších právních oborech (tzv. všeobecná praxe). Právní služby jsou poskytovány bez rozdílu fyzickým i právnickým osobám, které o to projeví zájem, a to osobně v sídle advokátní kanceláře na základě předchozí dohody.

Právními službami se rozumí udělování právních porad, zastupování před soudy a jinými orgány, sepisování listin, zpracování právních rozborů a další dohodnuté formy právní pomoci. Při poskytování právních služeb je mimo jiné využívána i odborná literatura, stejně tak jako další informační zdroje (počítačový program ASPI a další).

Odměna za právní služby se stanoví dohodou jako smluvní anebo advokátovi přísluší tzv. mimosmluvní odměna (viz oddíl Odměna za právní služby).

Při řešení právních problémů s daňovým prvkem spolupracuje advokátní kancelář s daňovými poradci.

TOPlist