advokátní kancelář

AdresaAdvokátní kancelář
JUDr. Karel Baumruk
Jungmannova 321
339 01 Klatovy III
od 1.1.2023 sídlíme na nové adrese
Tel.(+420) 376 323 829
Fax(+420) 376 323 829
Záznamník(+420) 376 323 829
Mobil(+420) 777 612 719
 (+420) 775 733 893
Emailbaumruk@akbaumruk.cz
URLhttp://www.akbaumruk.cz
JUDr. Karel Baumruk

Narozen v roce 1973 v Sušici, okr. Klatovy. Po absolvování Gymnázia v Sušici studoval od roku 1991 pětiletý obor "právo" na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou úspěšně zakončil v roce 1996. Poté vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Štancla v Klatovech a po složení advokátních zkoušek byl dne 1.11.2000 zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod reg.č. 8689. Do 31.12.2001 vykonával advokátní praxi ve sdružení a od 1.1.2002 působí jako samostatný advokát. Dne 28.1.2003 úspěšně absolvoval státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí byla obhajoba rigorózní práce na téma "Postavení soudních poplatků v systému státních poplatků".

Ve své praxi se sice nespecializuje na určitý obor práva, blíže se však zajímá o problematiku spojenou s vlastnictvím a nájmem bytů a dále o právní vztahy upravené zákonem o konkurzu a vyrovnání.

Mluví anglicky a částečně německy a rusky.

Petra Baumruková

Narozena v roce 1976 v Klatovech. Po absolvování Gymnázia v Sušici studovala od roku 1994 na Soukromé obchodní akademii v Českých Budějovicích se zaměřením na bankovní sektor, kterou úspěšně ukončila v roce 1996 složením závěrečné zkoušky. Poté nastoupila jako úřednice do Investiční a poštovní banky a.s., pobočka Klatovy, kde pracovala až do roku 2004. Od roku 2005 pracuje jako sekretářka v advokátní kanceláři.

Mluví německy a anglicky.

TOPlist