advokátní kancelář

AdresaAdvokátní kancelář
JUDr. Karel Baumruk
Jungmannova 321
339 01 Klatovy III
od 1.1.2023 sídlíme na nové adrese
Tel.(+420) 376 323 829
Fax(+420) 376 323 829
Záznamník(+420) 376 323 829
Mobil(+420) 777 612 719
 (+420) 775 733 893
Emailbaumruk@akbaumruk.cz
URLhttp://www.akbaumruk.cz

Advokátní kancelář poskytuje všeobecné právní služby, tzn. služby ve všech oblastech práva, a to formou udělování právních porad, zastupování před soudy a jinými orgány, sepisování listin, zpracování právních rozborů, jakož i další dohodnuté formy právní pomoci.

Rozsah právních služeb je vždy sjednán mezi advokátem a klientem. V závislosti na projednávané věci se může jednat nejprve pouze o konzultaci či sepis listiny o právním úkonu (smlouvy apod.) anebo následně o zastupování v konkrétném sporu; za tím účelem udělí klient advokátovi písemnou plnou moc.

Při poskytování právních služeb je advokát nezávislý a je vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta. Advokát je dále vázán pokyny klienta, nejsou-li v rozporu se zákonem nebo stavovským předpisem.

Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, přičemž této povinnosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance advokáta nebo jiné osoby, které se podílejí na poskytování právních služeb. Povinností mlčenlivosti však není dotčena zákonem stanovená povinnost překazit spáchání trestného činu.

TOPlist